Kontakt

Innovationsmanufaktur GmbH
Hohenzollernstraße 26
80801 München
www.innovationsmanufaktur.com
 

Ansprechpartner: 
Eckehard Fozzy Moritz
Tel: 089/1891719-0
efm(at)innovationsmanufaktur.com

Projektförderer und Sponsoren